Καλώς ήρθατε στην Pharmasquare

Η Εταιρεία

ΙΔΡΥΣΗ

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το διακριτικό τίτλο «Pharmasquare» , είναι μια εταιρία με κύριο αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων .
Η Pharmasquare εδρεύει στη Λάρισα (Αεροδρομίου 61) σε κτίριο 400 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως γραφεία και αποθήκες.
Η Pharmasquare διαθέτει οργανωμένα γραφεία, λογιστήριο, καθώς και αποθήκες που τηρούν τις προδιαγραφές φύλαξης και αποθήκευσης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Με ευρύ και απαιτητικό πελατολόγιο(Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Κλινικές, Φαρμακαποθήκες) η Pharmasquare εξυπηρετεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.
Στόχος μας, η διαρκής ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των εμπορικών δραστηριοτήτων:
Ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων εταιρειών, αναλαμβάνουμε τόσο την απευθείας αντιπροσώπευσή τους στο σύνολο ή σε τμήμα της πελατείας των περιοχών δράσης μας, όσο και την παροχή υπηρεσιών logistics (αποθήκευση και διανομή)

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
• Παραγγελιοληψία / προώθηση πωλήσεων
• Αποθήκευση/Διανομή προϊόντων

Άριστες Υπηρεσίες Διανομής
• Eμπειρία στην διακίνηση φαρμακευτικού και ιατροτεχνολογικού υλικού
• Μακροχρόνιες συνεργασίες
• Αποθήκευση και συλλογή παραγγελιών (picking) σε αποθηκευτικούς χώρους που πληρούν όλες τις προδιαγραφές.